Začasni pravilnik o cenzuri in tiskanju, 1865. T

1865. 6. april. Nominalna uredba, podana senatu - Na darilo nekaterih olajšav in ugodnosti domačega tiska V želji, da bi domačim medijem omogočili olajšanje in udobje, smo za blagoslov v veljavnih uredbah o cenzuri priznali naslednje spremembe glede na naš trenutni prehodni položaj sodnega dela: in dodatki: izvzeta iz predhodne cenzure:

a) v obeh glavnih mestih:

1) vse izdane časovne izdaje, ki jih bodo založniki sami objavili;

2) vsa izvirna dela z najmanj 10 natisnjenimi stranmi in. T

3) vse prevode z najmanj 20 natisnjenimi listi;

b) povsod:

1) vse vladne publikacije;

2) vse publikacije akademij, univerz in učenih družb in ustanov;

3) vse objave v starodavnih klasičnih jezikih in prevodi s teh jezikov;

4) Risbe, načrti in zemljevidi.

Ii. Brez predhodne cenzure, časovnih in drugih publikacij, so pisanja in prevodi v primeru kršitve zakonov v njih predmet pregona; časovne publikacije, poleg tega pa so v primeru škodljive smeri, ki jo vidijo v njih, predmet upravnih kazni v skladu s posebej določenimi pravili.

III. Upravljanje cenzure in tiska je na splošno osredotočeno na Ministrstvo za notranje zadeve pod vrhovnim nadzorom ministra na novo ustanovljenem Glavnem oddelku za upravljanje Sim. Iv. Ta uredba se zdaj ne uporablja:

a) o skladbah, prevodih in publikacijah, pa tudi o mestih v njih, ki so predmet duhovne cenzure v skladu z veljavnimi predpisi in odredbami. Ti odloki in odredbe ter tuja cenzura ostajajo na podlagi, ki je zdaj že obstoječa;

b) za časovne in druge izdaje tiskovin, risb in drugih slik z ali brez besedil, za katere velja veljavnost listine o cenzuri tudi na obstoječi podlagi. Po odobritvi skupaj s temi in tistimi spremembami in dopolnitvami, ki so potrebne zaradi zgornjih ukrepov, ki so potrebni v podrobnostih trenutnih odločitev v zvezi s tiskanjem odlokov, upravnemu senatu naročamo, da z ustreznim nalogom, da bo naša volja začela veljati 1. septembra let.

1865. 6. april. Najvišje odobreno mnenje državnega sveta. - o nekaterih spremembah in dopolnitvah sedanjih predpisov o cenzuri. Državni svet, Oddelek za zakone in Generalno skupščino, ki je po mnenju ministra za notranje zadeve o teh spremembah in dopolnitvah podrobno obravnaval trenutno veljavne odločitve v zvezi s pečatom tiska, ki se izkažejo za potrebne v skladu z Najvišjo voljo, opisano v odloku z dne 6. aprila (41988), put: določi naslednja pravila: ‹...›

15. Založniki časovno omejenih publikacij, ki so bili zaseženi po predhodni cenzuri, morajo predložiti zastavo generalnemu direktoratu.

16. Polog se plača v naslednjem znesku:

1) za dnevni časopis ali javno objavo vsaj šestkrat na teden - 5.000 rubljev;

2) za vse druge časovne izdaje - 2500 rubljev.

17. Obveznosti predložitve varščine niso predmet:

1) časovne izdaje, izdane z dovoljenjem predhodne cenzure;

2) takšne, katerih vsebina bo v skladu z odobrenimi programi zgolj znanstvena, ekonomska ali tehnična;

3) publikacije, ki jih izdaja vlada, pa tudi publikacije akademij, univerz in učenih družb in institucij. ‹...›

25. Založniki predajo časovno omejene publikacije, ki so bile zasežene pred predhodno cenzuro, na cenzurne odbore na naslednje datume: t

1) kopije vsakega časopisa ali splošne številke publikacije, izdane vsaj enkrat na teden, hkrati z napadom na končno tiskanje te številke;

2) kopije vsake izdaje publikacije, ki je objavljena manj kot enkrat na teden, najpozneje dva dni, preden je poslana naročnikom ali sproščena v prodajo. Pri tem izdajatelji izdajo račune z navedbo časa predstavitve izvodov. Izvajalci, ki niso pravočasno predložili kopije, so predmet denarnega zbiranja, ki ne presega sto rubljev.

26. Vsaka časovna izdaja mora takoj in brez denarja, brez kakršnih koli sprememb ali pojasnil v besedilu in brez kakršnih koli ugovorov v isti številki ugovora, uradno zavrniti ali popraviti novico, ki jo je objavila ta publikacija, od vlade.

27. Če se v časovni izdaji pojavi glasilo o zasebniku, ta publikacija ne more zavrniti ugovorov in sprememb, ki mu jih je sporočila ta oseba.

28. Ugovor ali sprememba zasebne osebe mora biti takoj natisnjena v isti pisavi in ​​na istem oddelku kot prvotna novica, poleg tega pa je brezplačna, če zavzamejo največ dvakrat več prostora za članek, ki mu služijo. Ugovor ali spremembo mora podpisati tožena stranka.

29. Minister za notranje zadeve ima pravico do opominov na časovno oblečene izdaje z navedbo člankov, ki so podali ta razlog. Tretja previdnost prekine nadaljevanje objave za obdobje, ki ga bo imenoval minister za notranje zadeve ob razglasitvi opozorila, vendar ne več kot 6 mesecev. To pravilo velja enako za časovno omejene publikacije, zakupljene od vladnih ali akademskih ustanov.

30. Če po tretji previdnosti minister za notranje zadeve meni, da je to potrebno, ne glede na predhodno prekinitev začasne objave, za določeno obdobje, da se ta publikacija v celoti ustavi, se bo o tem obrnil s predložitvijo na 1. oddelek senata.

31. Začasna publikacija, ki je bila podvržena previdnosti, jo mora natisniti v poglavju prvega, po katerem naj se oštevilčenje objavi brez kakršnih koli sprememb ali ugovorov.

32. Prekinjena objava se lahko obnovi samo s posebnim dovoljenjem ministra za notranje zadeve.

33. Za neupoštevanje časovno objavljene publikacije: vsak dan - po treh dneh in tedensko ali mesečno - v naslednji številki sodne opredelitve ali administrativne previdnosti, ki jo enako sporočijo vlada in posamezniki, denivelacije ali popravki, založnik, dokler ni podana definicija, previden , zavrnitev ali popravek ne bo dano, je za vsako številko, objavljeno po roku, podvržena denarna izterjava petindvajsetih rubljev, če je publikacija izdana več kot enkrat na mesec, in sto rubljev. Ko gre enkrat na mesec ali manj; in če opredelitev, previdnost, izpodbijanje ali popravek ne bo dan po treh mesecih, se objava zaključi z odredbo Generalnega direktorata za tisk. ne več kot dvesto petdeset rubljev. ‹...›

Iv. Na sodišču v zadevah medijev.

1. Za vsebino tiskanih ali litografiranih esejev, odtisov ipd. So lahko odgovorni: pisatelj, založnik, tipograf ali litograf, knjigarnar in urednik. Merilo odgovornosti vsake od navedenih oseb določi sodišče, odvisno od stopnje udeležbe v kaznivem dejanju, na podlagi natančnejše navedbe čl. 13–17 ton. XV h I. I. 2. Osebe iz prejšnjega člena so pozvane k sojenju v naslednji postopnosti:

1) pisatelj v vseh primerih, ko ne dokaže, da je bil njegov esej objavljen brez njegove vednosti in soglasja;

2) založnik - v primeru, da je ime ali kraj stalnega prebivališča pisatelja neznan ali se ta nahaja v tujini;

3) tipograf ali litograf - kadar niti pisatelj niti založnik nista znana, ali kadar ni na voljo, ali kadar se nahajata v tujini; ‹...›

Preganjanje in kaznovanje sta prav tako:

1) Tiskane ofenzivne in javnomnenjske preglede zakonov, ki veljajo v imperiju, ali odloke in odredbe vladnih in pravosodnih institucij, ki so tudi sami dovolili izpodbijati zavezujoče zakone v tisku in odobrili ali utemeljili dejanja, ki so jim bila prepovedana, da bi jih spodbudili, da jih ne spoštujejo, zapora za obdobja, določena v 42. členu, XV.h, ali aretacija za obdobje od 4 dni do 3 mesecev, ali, končno, denarno izterjavo v višini največ petsto rubljev.

2) Pritožba v medijih, ki spodbuja sovraštvo do enega dela prebivalstva države proti drugemu ali v enem razredu proti drugemu, je zaprta v ožji dom ali zapor za obdobja, določena v členih od 40 do 42 ton, XV. 4 dni do 3 mesece, ali denarno izterjavo ne več kot petsto rubljev.

3) Za neposredno izpodbijanje ali prekoritev v tiskanih medijih začetkov lastninske in zakonske zveze z namenom uničenja ali oslabitve njihovih temeljev, tudi če ni bilo nobenega vzroka za kaznivo dejanje, storilec ni obtožen več kot tristo rubljev in ni pridržan več kot šest tednov ali po presoji sodišča, samo ena od teh kazni.

4) Tisti, ki so brez dovoljenja izdali odločbe o plemiških, mestnih in okrožnih skupščinah in jih razglasili v glavnih mestih generalnega guvernerja in v drugih mestih generalnega guvernerja, se kaznuje in aretira največ tri tisoč rubljev, največ tri tedne ali po presoji sodišča eno od teh kazni.

10. Za vsako objavo v tisku zasebnika ali uradnika ali družbe ali za ugotovitev take okoliščine, ki lahko škoduje njihovi časti, dostojanstvu ali dobremu imenu, je krivemu osebi naložena denarna kazen v višini največ petsto rubljev in zaporna kazen za pogoje iz člena 42. t T. HV h, ali po presoji sodišča ena od teh kazni.

11. Za kakršne koli žaljive komentarje v tisku o zasebniku ali uradniku ali družbi ali ustanovi, ki izraža ali vsebuje obrekovanje ali zlorabo, vendar brez navedbe določene sramotne okoliščine, je storilcu naložena denarna kazen, ki ni večja od tristo rubljev in je odvzeta prostost. 43. tč. HV h I za prvo in drugo stopnjo ali zaporno zaporno kazen največ šest mesecev.

18. Pri izrekanju kazni za kaznivo dejanje, ugotovljeno v časovni izdaji, se sodišču odobri:

1) določi prepoved takšne časovne objave za obdobje, ki se mu zdi potrebno, ali njegovo popolno prekinitev;

2) določitev začasne prekinitve ali prenehanja časovno omejene publikacije, hkrati pa prepove izdajatelju in uredniku ali enemu od njih, ki so krivi za prevzem naziva založnika ali urednika katere koli časovne publikacije za določeno obdobje, vendar ne več kot pet let.

19. Pri izreku kazni v zvezi z začasno objavo lahko sodišče ugotovi, da je v naslednji številki te publikacije, če se ne odpove, izrečena tudi izrečena kazen; tiskanje zapisov, ugovorov ali obrazložitev je prepovedano. Resolucija "biti v skladu s tem."

Vir: Periodični tisk in cenzura ruskega imperija leta 1865-1905. Sistem upravnih kazni: Referenčna izdaja. SPb .: Založba Nestor-History, 2011. P. 359–371

Oglejte si video: Don't Choose the Wrong Soap Slime Challenge!!! (November 2019).

Loading...

Priljubljene Kategorije