O postopku za obnovitev državljanskih pravic izselili pestmi

Resolucija predsedstva osrednjega izvršnega odbora

O postopku za obnovitev državljanskih pravic izselili pestmi

Predsedstvo osrednjega izvršnega odbora ZSSR odloča:

Pesti, ki so bili na podlagi ustave republik in sindikalnih navodil o volitvah v svete volilnih pravic prikrajšani in izselili s sklepom skupščine vaških državljanov in lokalnih oblasti za protisovjetske in protokolhistične akcije (požig, razbojništvo itd.) Iz meja vasi in naselja, v kateri so prej živeli - obnovijo po petih letih od izselitve v vseh državljanskih pravicah in pridobijo pravico do glasovanja, če: t

a) če v tem obdobju v praksi dokažejo, da so ustavili boj proti kmečkim kmetijam, organiziranim v kolektivnih kmetijah, in ukrepe sovjetske vlade, namenjene spodbujanju kmetijstva;

b) če se izkažejo za poštene in vestne delavce.

Predsednik CEC ZSSR M. Kalinin

Sekretar CEC ZSSR A. Yenukidze

Moskva - Kremlj

3. julij 1931

Objavljeno v št. 182 Novic CEC ZSSR in All-Ruski centralni izvršni odbor z dne 4. julija 1931.