Dokument. Uredba Sveta ministrov o predhodni cenzuri knjig

21. maja 1919 je bil izdan odlok Ljudskega komisarja za predhodno cenzuro knjig in prepoved nepooblaščenih organizacij zasebnih založniških hiš. Po tej uredbi so bile dejavnosti zasebnih založb še vedno dovoljene (bo trajalo več let in bodo prepovedane). Imeli so pravico, da imajo lastne tiskarne, pisarne, skladišča itd. Vendar so bili založniki in objavljanje knjig pod strogim nadzorom. Tako je že v prvih mesecih sovjetske oblasti, v času vojnega komunizma, vzpostavljen nekoliko neurejen, vendar zelo toga cenzurni sistem. Komisija za nujne primere, Vojaška cenzura, Revolucionarna tribunala, Državna založba, Glavpolitprosvet in samo lokalni komisionarji so trdno ohranili pečat. Ne zavezani okornim pravilom in ogromnim navodilom (to je prišlo kasneje), so v svojem umu določili, katere časopise je treba obravnavati kot buržoazne in kontrarevolucionarne. Pisano raznolikost strank, mnenj, političnih trendov in organov tiska sedemnajstega leta je nadomestila normativna monogamija. Seveda je državljanska vojna, posredovanje, opustošenje, zarote, vstajanje, razbojništvo dalo obstoj cenzure določen pomen in utemeljitev. Vendar pa lahko nespoštovanje svobode tiska, pravne države, temeljnih pravic posameznika trajajo nepreklicno in postanejo neločljivo značilnost nove vlade.

Oglejte si video: Čističi: Jak se cenzuruje internet dokument, 2018 (April 2020).

Loading...